Sedelhobby

Välkommen till SamlarÅret 2016

Det går inte längre att förbeställa sedlar från
Lista-september

 

Tyvärr var intresset mycket dåligt, därför blir det bara de som beställt sedlar som kommer att kunna köpa. Således blir det ingen ny försäljningslista eller någon försäljning på Tradera av dessa sedlar.

Det fanns nästan 2000 olika ovikta sedlar från världens alla länder att välja bland.


Detta innebär troligen att även oktober blir utan försäljningslista.

 

Just nu kan man se en del av de sedlar som beställdes under fliken "Säljes/lista".

 


*******

Glöm inte myntauktion i Kristianstad 17 november
Föreningen firar 50 år med jubileumsauktion ,föredrag och en festlig inramning.

Under okt-nov kan man bli medlem genom att betala avgift för 2017 och då får man vara med
på jubileumsauktionen.

http://www.kristianstadnumis-knf.se/

 

 

 

 

 

Bilderna nedvisar årets storsäljare

 

 

 

*************************************************

Då jag även är webbansvarig för hemsidan i myntklubben KNF i Kristianstad
så kommer det här att finnas en länk till klubbens hemsida.

http://www.kristianstadnumis-knf.se/

 

Uppnådda priser den 22 september finns på hemsidan 

Ny auktion blir det i samband med 50-års jub. den 17 november

Välkommen

www.sedelhobby.n.nu.