Länkar / info

KNF http://www.kristianstadnumis-knf.se/

SNF http://www.numismatik.se/

Kungliga Myntkabinettet https://www.facebook.com/Kungliga-Myntkabinettet-118456611506982/

ABAXA http://www.abaxa.se/

Plastsedlar http://www.polymernotes.org/

International Bank Note Society (IBNS) http://www.theibns.org/joomla/

Banknote News http://www.banknotenews.com/files/archive-2015.php

Ingemars adresser http://ingemars.se/lankar.html

Världens sedlar http://banknoteworld.com/

Sedel Museum http://www.banknote.ws/

Myntmuseum i Vilnius/Litauen http://www.pinigumuziejus.lt/en/

 

Mässor / utställningar 2020

********************